perf script: Fixup 'struct evsel_script' method prefix
authorArnaldo Carvalho de Melo <acme@redhat.com>
Tue, 9 Mar 2021 11:59:21 +0000 (08:59 -0300)
committerArnaldo Carvalho de Melo <acme@redhat.com>
Tue, 9 Mar 2021 11:59:21 +0000 (08:59 -0300)
They all operate on 'struct evsel_script' instances, so should be
prefixed with evsel_script__, not with perf_evsel_script__.

Signed-off-by: Arnaldo Carvalho de Melo <acme@redhat.com>
tools/perf/builtin-script.c

index 5915f19..119a5f7 100644 (file)
@@ -314,8 +314,7 @@ static inline struct evsel_script *evsel_script(struct evsel *evsel)
        return (struct evsel_script *)evsel->priv;
 }
 
-static struct evsel_script *perf_evsel_script__new(struct evsel *evsel,
-                                                       struct perf_data *data)
+static struct evsel_script *evsel_script__new(struct evsel *evsel, struct perf_data *data)
 {
        struct evsel_script *es = zalloc(sizeof(*es));
 
@@ -335,7 +334,7 @@ out_free:
        return NULL;
 }
 
-static void perf_evsel_script__delete(struct evsel_script *es)
+static void evsel_script__delete(struct evsel_script *es)
 {
        zfree(&es->filename);
        fclose(es->fp);
@@ -343,7 +342,7 @@ static void perf_evsel_script__delete(struct evsel_script *es)
        free(es);
 }
 
-static int perf_evsel_script__fprintf(struct evsel_script *es, FILE *fp)
+static int evsel_script__fprintf(struct evsel_script *es, FILE *fp)
 {
        struct stat st;
 
@@ -2219,8 +2218,7 @@ static int process_attr(struct perf_tool *tool, union perf_event *event,
 
        if (!evsel->priv) {
                if (scr->per_event_dump) {
-                       evsel->priv = perf_evsel_script__new(evsel,
-                                               scr->session->data);
+                       evsel->priv = evsel_script__new(evsel, scr->session->data);
                } else {
                        es = zalloc(sizeof(*es));
                        if (!es)
@@ -2475,7 +2473,7 @@ static void perf_script__fclose_per_event_dump(struct perf_script *script)
        evlist__for_each_entry(evlist, evsel) {
                if (!evsel->priv)
                        break;
-               perf_evsel_script__delete(evsel->priv);
+               evsel_script__delete(evsel->priv);
                evsel->priv = NULL;
        }
 }
@@ -2495,7 +2493,7 @@ static int perf_script__fopen_per_event_dump(struct perf_script *script)
                if (evsel->priv != NULL)
                        continue;
 
-               evsel->priv = perf_evsel_script__new(evsel, script->session->data);
+               evsel->priv = evsel_script__new(evsel, script->session->data);
                if (evsel->priv == NULL)
                        goto out_err_fclose;
        }
@@ -2530,8 +2528,8 @@ static void perf_script__exit_per_event_dump_stats(struct perf_script *script)
        evlist__for_each_entry(script->session->evlist, evsel) {
                struct evsel_script *es = evsel->priv;
 
-               perf_evsel_script__fprintf(es, stdout);
-               perf_evsel_script__delete(es);
+               evsel_script__fprintf(es, stdout);
+               evsel_script__delete(es);
                evsel->priv = NULL;
        }
 }