Merge tag 'defconfig-5.15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/soc/soc
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Wed, 1 Sep 2021 22:28:28 +0000 (15:28 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Wed, 1 Sep 2021 22:28:28 +0000 (15:28 -0700)
Pull ARM defconfig updates from Arnd Bergmann:
 "The usual set of defconfig updates, including one new defconfig file
  for the new sama7 family of SoCs"

* tag 'defconfig-5.15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/soc/soc:
  ARM: config: aspeed: Regenerate defconfigs
  ARM: config: aspeed_g4: Enable EDAC and SPGIO
  ARM: config: aspeed: Enable KCS adapter for raw SerIO
  ARM: config: aspeed: Enable hardened allocator feature
  ARM: imx_v6_v7_defconfig: enable driver of the LTC3676 PMIC
  ARM: multi_v7_defconfig: Enable CONFIG_TEGRA30_TSENSOR
  ARM: multi_v7_defconfig: Enable Acer A500 drivers
  ARM: tegra: Rebuild default configuration
  ARM: tegra: Enable CONFIG_CROS_EC
  ARM: tegra: Enable Acer A500 drivers
  ARM: tegra: Enable CONFIG_FB
  ARM: tegra: Enable CONFIG_TEGRA30_TSENSOR
  ARM: configs: multi_v7: enable PL35x NAND controller
  arm64: defconfig: Enable Qualcomm MSM8996 CPU clock driver
  ARM: imx_v6_v7_defconfig: Let CONFIG_SCSI_LOWLEVEL be selected
  ARM: imx_v6_v7_defconfig: Select CONFIG_KPROBES
  ARM: multi_v7_defconfig: Enable CONFIG_MMC_MESON_MX_SDHC
  ARM: multi_v7_defconfig: add sama7g5 SoC
  ARM: configs: at91: add defconfig for sama7 family of SoCs


Trivial merge