Merge tag 'backlight-next-5.15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Tue, 7 Sep 2021 19:50:01 +0000 (12:50 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Tue, 7 Sep 2021 19:50:01 +0000 (12:50 -0700)
commit2d7b4cdbb523cd11a978519f8e11895c27f05258
tree10a795e399d04e580d455389981114ac1d51e901
parent86406a9e733347f877a2bd5269ce7429d3748c6a
parent79fad92f2e596f5a8dd085788a24f540263ef887
Merge tag 'backlight-next-5.15' of git://git./linux/kernel/git/lee/backlight

Pull backlight updates from Lee Jones:
 "Fix-ups:
   - Improve bootloader/kernel device handover

  Bug Fixes:
   - Stabilise backlight in ktd253 driver"

* tag 'backlight-next-5.15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/lee/backlight:
  backlight: pwm_bl: Improve bootloader/kernel device handover
  backlight: ktd253: Stabilize backlight